OFERTA

Podstawowym celem i zakresem działania firmy jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania dla małych i średnich firm.

Nasza oferta skierowana jest głównie do firm, które korzystają z usług biur rachunkowych w zakresie ewidencji księgowej lub prowadzą ewidencję księgową we własnym zakresie lecz nie posiadają dostatecznej wiedzy umożliwiającej analizę i ocenę kondycji ekonomicznej własnej firmy.

Doradztwo gospodarcze

Dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych i technologii internetowej, analizy, raporty, biznes plany i inne opracowania możemy wykonać w bardzo krótkich terminach, a przy stałej współpracy i bezpośrednim dostępie do danych ewidencyjnych firm, istnieje możliwość przygotowania opracowań i analiz w dowolnych terminach i dowolnym układzie.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- sporządzanie kompleksowych i wycinkowych analiz ekonomicznych,
- opracowywanie biznesplanów i strategii rozwoju firmy,
- ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
- przygotowywanie wniosków o dotacje ze środków UE,
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do założenia firmy,
- przygotowywanie wniosków kredytowych.

Usługi w tym zakresie świadczone są zarówno w formie stałych umów o doradztwo ekonomiczne jak też w formie jednorazowych zleceń na wykonanie konkretnej usługi.

 

Firma doradcza – DESEO Sp z o. o.